Did you know you are using an outdated browser?

Instrumenter & Deler

Jeg kjøper og selger av og til instrumenter, både når jeg bytter ut utstyr selv, eller ender opp med ett eller annet som betaling for reperasjoner og lignende.

Jeg kommer til å legge ut litt ting og tang til salgs her av og til!